Μοριοσανίδες (Νοβοπάν)

 

TOP WOOD | Εμπόριο Ξυλείας - Μαγούλα Αττική


 

Προμηθευόμαστε ΝΟΒΟΠΑΝ από την εταιρία KALTSIDIS τα οποία αποτελούν προϊόντα των καλύτερων γερμανικών εταιριών και σύμφωνα με όλες  τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κανονισμών.
Η μέση πυκνότητα σε κιλά του νοβοπάν είναι περίπου 650 kg / m3. Υπάρχει επίσης νοβοπάν άνθυγρο καθώς και νοβοπάν άκαυστο κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Όλα τα Νοβοπάν που χρησιμοποιεί η KALTSIDIS & Co είναι σύμφωνα με το Ε1 προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.