Καπλαμάς

 

TOP WOOD | Εμπόριο Ξυλείας - Μαγούλα Αττική


 

Ξυλόφυλλα όπως συμπεραίνουμε και από την λέξη ονομάζουμε τα φύλλα ξύλου που προέρχονται από ξύλο. Το πάχος των φύλλων αυτών κυμαίνεται ανάμεσα σε 0,5 mm και μερικές φορές φτάνει και τα 10 mm ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται.
Η ποιότητα των ξυλοφύλλων (καπλαμάδων) κορμού, δηλαδή η αισθητική και οικονομική αξία τους, βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά χρώματος, σχεδίασης των νερών του ξύλου, της καθαρότητας του ξύλου από ρόζους και άλλα σφάλματα κλπ.

Είδη καπλαμά