Κόντρα Πλακέ

 

TOP WOOD | Εμπόριο Ξυλείας - Μαγούλα Αττική


 

Διαστάσεις

SAPELI/POPLAR E1 GLUE: 2500x1220x8 (mm) BB/BB, 2500x1220x12 mm BB/BB, 2500x1220x15 mm BB/BB, 2500x1220x18 mm BB/BB, 2500x1220x20 mm BB/BB, 2500x1220x25 mm BB/BB, 2500x1250x20 mm FILM

ΣΗΜΥΔΑ ΛΕΤΟΝΙΑΣ 100%2500x1250x6.5 mm BB/WG, 2500X1250x9 mm BB/WG, 500X1250x12 mm BB/WG, 2500X1250x15 mm BB/WG, 2500X1250x18 mm BB/WG,n 2500X1250x21 mm BB/WG, 2500x1250x21 mm FILM, 2500x1250x15 mm BB/BB, 2500x1250x18 mm BB/BB

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΟΚΟΥΜΕ: 2500x122 mm